Naast mijn specialisaties in medische en juridisch vertaalwerk ben ik een zeer allround vertaler en vertaal ik probleemloos allerlei uiteenlopende teksten. Ik verricht geen tolkdiensten.

Mijn opdrachtgevers

Ik lever vertalingen aan notarissen, advocaten, het bedrijfsleven, grote vertaalbureaus in binnen- en buitenland, particulieren, enz. enz.

Ook andere talen

Dankzij een uitgebreid netwerk van zorgvuldig geselecteerde vakbekwame collega-vertalers kan ik ook vertalingen in en uit andere talen aanbieden, waaronder Duits, Frans, Spaans, Italiaans, enz.

Beëdiging

Een beëdigde vertaling wordt ook wel een 'gewaarmerkte vertaling' of 'officiële vertaling' genoemd. Een beëdigde vertaling geeft de ontvanger de zekerheid dat de vertaling is gemaakt door een vertaler die aan bepaalde eisen voldoet en die aan een eed is gebonden. Een beëdigde vertaling kan uitsluitend worden gemaakt door een vertaler die beëdigd is bij een van de Nederlandse rechtbanken en die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Uiteraard sta ik ingeschreven in dit register, en wel onder Wbtv-nummer 1443. Een beëdigd vertaler moet aan allerlei wettelijke eisen op het gebied van opleiding en permanente educatie voldoen en moet van onbesproken gedrag zijn. Dit is geregeld bij de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Een beëdigde vertaling is meestal nodig als de vertaling voor officiële doeleinden gebruikt wordt, zoals de inschrijving van een vennootschap in het buitenland, de afwikkeling van een nalatenschap, het sluiten van een huwelijk, emigratie of het aanvragen van EU-subsidie. Het gaat dus in de regel om vertalingen van documenten als notariële akten, rechterlijke uitspraken, uittreksels uit het Handelsregister en stukken van de burgerlijke stand. Of in uw specifieke geval een beëdigde vertaling nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.

Ik druk een beëdigde vertaling af op gewaarmerkt papier van het NGTV en hecht het originele document (of een goede kopie daarvan) aan mijn vertaling en het beëdigingsblad.

Apostille en legalisatie

Een door mij vervaardigde beëdigde vertaling kan door de rechtbank worden gelegaliseerd door middel van een apostille of een gewone legalisatie.  Een beëdigde vertaling is, kort gezegd, een vertaling die voorzien is van een ondertekende verklaring van een beëdigd vertaler.

In sommige gevallen biedt dit niet genoeg zekerheid en verlangt een Nederlandse of buitenlandse instantie dat de handtekening van de vertaler ook nog gelegaliseerd wordt door middel van een apostille of een 'gewone' legalisatie. Door legalisatie van de handtekening van de vertaler bevestigt de rechtbank niet alleen de identiteit van de vertaler, maar ook dat hij of zij bevoegd is beëdigde vertalingen af te geven. Of legalisatie in uw geval nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.